Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze school biedt aan leerlingen de mogelijkheid over te blijven tussen de middag.
De kosten bedragen voor een 10-strippenkaart € 12,50. Deze kaart blijft geldig zolang uw kind op school zit.
Ook is het mogelijk een jaarabonnement per dag te nemen. De kosten hiervoor zijn € 40,00 per kind per dag. Kaart en/of abonnement kunt u alleen betalen door het bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer IBAN
NL67RABO0342756400 t.n.v. Eben-Haëzerschool Ottoland.

Graag hierbij vermelden: TSO  - naam/groep van uw kind(eren). Bij een abonnement ook de dag vermelden.
Contant betalen is niet mogelijk.

Na het eten gaan de kinderen bij mooi weer buiten spelen. Als de weersomstandigheden dat niet toelaten, mogen de kinderen tot 13.00 uur binnen spelen met spelletjes of bouwmaterialen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag staan de overblijvers tussen 12.00 en 13.00 uur onder toezicht van een overblijfouder. Deze ontvangt hiervoor een vergoeding.
Op vrijdag is het overblijven bij één van de leerkrachten. Er is een reglement opgesteld met daarin de afspraken waaraan de overblijvers zich moeten houden. Deelnemers ontvangen deze afspraken voor kinderen en ouders.

Als u uw kind wilt laten overblijven, moet u dat in verband met de organisatie en de verantwoordelijkheid van tevoren kenbaar maken bij de coördinator. Deze coördinatie is in handen van Maike van der List: tsoottoland@gmail.com