Privacy


Op de scholen van Karakter wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De scholen hebben leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de scholen. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de scholen krijgen en deze zijn in een verwerkersovereenkomst vastgelegd. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.
 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys en de leerlingvolgsystemen LOVS en ZIEN! De programma's zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de school. In het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid van de vereniging worden er ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld op bestuursniveau.
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur.
 
Het privacyreglement van Karakter is van toepassing op al onze scholen.
Hierin is beschreven hoe op scholen wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik
hier
om naar het reglement te gaan.
 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de vereniging gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De vereniging heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Via Basispoort worden geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
 
Voor elke leerling wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. De toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. Op reeds gepubliceerd beeldmateriaal is het intrekken van de toestemming niet van toepassing.

 

Er is externe functionaris voor gegevensbescherming voor de vereniging aangesteld. De heer Bart Dasselaar is telefonisch bereikbaar op nummer 06-82 64 85 30 of via onderstaand e-mailadres; b.dasselaar@groenendijk.nl

 

Mocht er toch een (mogelijk) datalek zich voordoen kan dit gemeld worden via meldpunt@smdbbleskensgraaf.nl. Bij de verder afhandeling wordt het protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken gevolgd.